Program współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Anna Barchan
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
18-12-2023
Data publikacji:
18-12-2023 08:25
Data aktualizacji:
18-12-2023 08:25
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top