Zaproszenie do składania ofert - usługa załadunku, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz załadunku, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych - ROZSTRZYGNIĘCIE

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Marta Szymonek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-02-2024
Data publikacji:
20-02-2024 14:02
Data aktualizacji:
07-03-2024 12:46
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top