Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w postępowaniu administracyjnym w sprawie zalewania nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w postępowaniu administracyjnym w sprawie zalewania nieruchomości nr ewid. 8/6 obręb 0030 przy ul. Łanowej w wyniku nawiezienia gruntu na działkach nr ewid.: 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 obręb 0030 przy ul. Weterynaryjnej i prowadzonych inwestycji, powodując zwiększony napływ wód opadowych i gruntowych na działkę nr ewid. 8/6 ze szkodą dla przedmiotowej działki.

Pełna treść zaproszenia i formularz cenowo-ofertowy w załączniku.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
09-02-2022
Data publikacji:
09-02-2022 09:31
Data aktualizacji:
07-04-2022 12:10
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top