G-I.6873.15.2022

Prezydent Miasta Kielce decyzją z dnia 25.11.2022 r. znak: G-I.6873.15.2022 uznał za mienie gromadzkie nieruchomości położone w Kielcach, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce w obrębie 0007 numerami działek: 505/1 o powierzchni 0.1248 ha oraz 505/3 o powierzchni 0.5513 ha.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Monika Łysek - Dyrektor Wydziału Geodezji
Redaktor:
Robert Zawadzki
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-11-2022
Data publikacji:
29-11-2022 12:38
Data aktualizacji:
29-11-2022 13:07
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top