Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Grzegorz Staszewski - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-10-2022
Data publikacji:
27-10-2022 16:30
Data aktualizacji:
28-10-2022 08:33
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top