Projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z dwóch segmentów połączonych w parterze garażem oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z trzech segmentów połączonych w parterze garażami wraz z budową 60 miejsc postojowych w ramach parkingów naziemnych oraz niezbędnej infrastruktury w tym czterech zbiorników na wody opadowe na działkach nr ewid. 154/3, 154/4, 154/6, 155, 159/6, 159/7, 159/9, 160/3, 160/5, 164/2 oraz części działek nr ewid. 164/3, 157, 1326 obręb 0013 Kielce, ul. Piekoszowska

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Bogdan Wenta - Prezydent Miasta Kielce
Redaktor:
Izabela Wrona
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-10-2022
Data publikacji:
20-10-2022 08:16
Data aktualizacji:
20-10-2022 08:16
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top