Raport o stanie Gminy za 2022 r.

UWAGA! W związku ze zmianą terminu sesji na 30 czerwca 2023 roku o godz. 9.00, wydłużony został do 29 czerwca 2023 r. czas na składanie zgłoszeń do udziału w debacie.  

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad „Raportem o  stanie gminy Kielce za 2022 rok".

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Prezydent Miasta Kielce w dniu 23 maja 2023 r. przedstawił Radzie Miasta Kielce „Raport o stanie gminy Kielce za 2022 rok”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Kielce w roku 2022, w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta Kielce będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Sesja ta zaplanowana jest na dzień 29 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z nad raportem o stanie gminy z udziałem mieszkańców.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Kielce pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1  pok. nr 110A (Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta Kielce) do dnia 28 czerwca 2023 r. 29 czerwca 2023 r. w  godzinach od 7.30 do 15.30.

 Przewodniczący Rady Miasta Kielce

(-)

Jarosław Karyś

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
23-05-2023
Data publikacji:
23-05-2023 12:16
Data aktualizacji:
21-06-2023 13:03
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top