Struktura organizacyjna Wydziału

Struktura organizacyjna Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Symbol komórki organizacyjnej (według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu) - „GKŚ"

Dni i godziny załatwiania spraw (przyjmowania interesantów) - poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor Wydziału
Imię i nazwisko: Aneta Boroń
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6

Numer pokoju: 305

Telefon: 41 36 76 313
Fax: 41 36 76 413
e-mail: aneta.boron@um.kielce.pl

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Adam Rogaliński

Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6

Numer pokoju: 307

Telefon: 41 36 76 313

Fax: 41 36 76 413

e-mail: adam.rogalinski@um.kielce.pl

Referat Gospodarki Odpadami („GKŚ-I")
Kierownik referatu:
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju:
Telefon : 41 36 76 664

Referat Usług Komunalnych („GKŚ-II")
Kierownik referatu: Ewelina Surma 
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 416
Telefon: 41 36 76 681

Referat Kształtowania Środowiska i Zieleni Miejskiej („GKŚ-III")
Kierownik referatu: Iwona Pamuła 
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 316
Telefon: 41 36 76 689

Referat Środowiska, Gospodarki Wodnej, Geologii i Hałasu („GKŚ-IV")
Kierownik referatu: Monika Merkun 
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 304
Telefon: 41 36 76 532

Referat ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności(„GKŚ-V")
Kierownik referatu: Agnieszka Gaweł  
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 312
Telefon: 41 36 76 541

Stanowisko ds. Ochrony Zwierząt („GKŚ-VI")
Imię i nazwisko: Alicja Kocielińska
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 417
Telefon: 41 36 76 685

Stanowisko ds. Obsługi Finansowej („GKŚ-VII")
Imię i nazwisko: Monika Karyś
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 316
Telefon: 41 36 76 689

Stanowisko ds. Organizacyjnych („GKŚ-VIII") 
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 306
Telefon : 41 36 76 313
e-mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Rucińska - Biżek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
24-11-2021
Data publikacji:
04-01-2021 14:05
Data aktualizacji:
03-03-2022 13:40
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top