Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, II piętro, pokój 226, 228, tel. 41 36 76 226, 41 36 76 228

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, tel. 41 36 76 009

Wymagane dokumenty

  • wniosek z określeniem celu na jaki nieruchomość ma być wykorzystywana,
  • kserokopia mapy ewidencji gruntów,

Sposób realizacji

  • uzyskanie przez Wydział niezbędnych opinii,
  • protokół z wizji w terenie, ewentualne zlecenie podziału nieruchomości,
  • operat szacunkowy, decyzja Prezydenta Miasta Kielce, protokół zdawczo-odbiorczy,

Termin załatwienia sprawy

do 3 miesięcy, w przypadku konieczności zlecenia podziału nieruchomości do 6 miesięcy

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

Art. 18 i art. 43 - art. 50 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Grażyna Najgeburska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
28-10-2021
Data publikacji:
28-10-2021 08:37
Data aktualizacji:
28-10-2021 08:37
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top