Służebość gruntowa i przesyłu

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce - Referat Gospodarki Gruntami, pokój 224, tel. 41 36 76 224 (w odniesieniu do nieruchomości Miasta Kielce), Referat Skarbu Państwa, pokój 215, tel. 36 76 215 (w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa)

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, tel. 41 36 76 009

Wymagane dokumenty

  • wniosek – we wniosku winna być wskazana, poprzez podanie numeru obrębu i działki ewidencyjnej, nieruchomość, na której ma być ustanowiona służebność oraz w przypadku służebności gruntowej nieruchomość władnąca,
  • mapa do celów prawnych z przebiegiem i granicami służebności, określeniem w m² powierzchni służebności – dot. służebności gruntowej,
  • odbitka z mapy zasadniczej miasta z dokładnym wskazaniem przebiegu urządzenia, określeniem w m² powierzchni służebności i jej granic – dot. służebności przesyłu,
  • operat szacunkowy określający wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności

Sposób realizacji

  • dokonanie szczegółowej analizy i oceny otrzymanych dokumentów tj. operatu szacunkowego i mapy,
  • zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ustanowienia służebności,
  • protokół uzgodnień określający warunki ustanowienia służebności,
  • umowa notarialna ustanowienia służebności,

Termin załatwienia sprawy

do 3 miesięcy

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

Art. 285-295 i art. 3051-4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny

Uchwała Nr LVII/1277/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Natasza Fąfara
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
28-10-2021
Data publikacji:
28-10-2021 11:26
Data aktualizacji:
27-09-2023 11:05
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top