Przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia

Przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia

Miejsce załatwienia sprawy

Zadanie jest realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Biuro Powiatowe w Kielcach,ul. Magazynowa 4 od dnia 01.05.2004r, w oparciu o Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. "O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej".

tel. 41 344 01 10 lub 41 334 01 20

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
03-02-2009
Data publikacji:
05-01-2022 16:37
Data aktualizacji:
04-02-2022 08:24
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top