Wydawanie zaświadczeń o pracy w rolnictwie

Wydawanie zaświadczeń o pracy w rolnictwie

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
pok. 308, tel. 41 36 76 539

Wymagane dokumenty:

I. Dotyczy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców/ teściów lub gospodarstwie własnym: 
 

Wnioskodawca przedkłada:

  • wypełniony przez siebie druk ZUS Rp - 9 „Oświadczenie Wnioskodawcy" " (własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi zostać potwierdzone przez odpowiedni organ),
  • zeznania dwóch świadków na drukach ZUS Rp – 8 „ Zeznania Świadków" (własnoręczność podpisu zeznań świadków musi zostać potwierdzone przez odpowiedni organ),
  • dokument potwierdzający, że rodzice/teściowie lub wnioskodawca byli właścicielami gospodarstwa rolnego, w którym wnioskodawca pracował, w tym  czasie, który ma zostać zaliczony do lat pracy  w rolnictwie (Akt Własności Ziemi, Akt Notarialny, Postanowienie Sądu itp.) oraz kserokopia tego dokumentu,
  • zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich, tzw. „Zaświadczenie o poprzednich adresach" (nie podlega opłacie skarbowej), że wnioskodawca był wówczas zameldowany pod adresem gospodarstwa, w którym pracował lub u rodziców/teściów, którzy byli właścicielami tego gospodarstwa.


Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Opłaty

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem 5 zł za każdą stronę składanego dokumentu.
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 1990r." O wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy"

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
03-02-2009
Data publikacji:
05-01-2022 15:26
Data aktualizacji:
20-01-2022 12:33
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top