Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 374/2023 z dnia 23 października 2023 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. W skład Rady Pożytku wchodzi: dwóch przedstawicieli Rady Miasta Kielce, czterech przedstawicieli Prezydenta oraz sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.  Rada Pożytku to organ konsultacyjny i opiniodawczy.  Kadencja Rady trwa trzy lata. Praca na rzecz Rady jest nieodpłatna.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Monika Dziublewska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
24-10-2023
Data publikacji:
24-10-2023 14:46
Data aktualizacji:
25-10-2023 11:38
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top