Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Agnieszka Nowak-Opuchlik
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
22-04-2021
Data publikacji:
22-04-2021 13:35
Data aktualizacji:
22-12-2022 12:10
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top