Komisja Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce

Do zakresu działania Komisji Edukacji i Kultury należą sprawy:

1) edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,

2) funkcjonowania instytucji i placówek oświatowych Miasta,

3) współpracy ze środowiskiem akademickim,

4) funkcjonowania bibliotek,

5) działalności kulturalnej i upowszechniania kultury,

6) utrzymania miejskich obiektów kultury,

7) dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym ochrony zabytków,

8) oceny prawidłowości i celowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta, w których prowadzona jest działalność kulturalna,

9) wypracowywania opinii dotyczących nazewnictwa ulic i placów, lokalizacji pomników i tablic pamiątkowych,

10) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną i wychowawczą w Mieście, w tym wspieranie aktywności edukacyjnej i kulturalnej dzieci i młodzieży.

Skład Komisji:

  • Joanna LITWIN - Przewodnicząca
  • Katarzyna CZECH-KRUCZEK
  • Marian KUBIK
  • Marianna NOWORYCKA-GNIATKOWSKA
  • Bożena SIECZKA
  • Marcin STĘPNIEWSKI
  • Joanna WINIARSKA

Kontakt:

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 139
Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
24-11-2021
Data publikacji:
24-11-2021 08:28
Data aktualizacji:
07-03-2024 13:19
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top