Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce

Do zakresu działania Komisji Finansów Publicznych należą sprawy:

1) związane z opracowaniem, zmianami, opiniowaniem, realizacją uchwały budżetowej i kontrolą wykonania budżetu Miasta,

2) związane z partycypacją społeczną i tzw. budżetem obywatelskim,

3) zobowiązań i należności Miasta,

4) podatków i opłat lokalnych oraz cen usług komunalnych,

5) gospodarowania mieniem Miasta,

6) nadzoru nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe,

7) systemu finansowania jednostek organizacyjnych Miasta,

8) tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich,

9) oceny efektywności gospodarowania jednostek organizacyjnych Miasta. 

Skład Komisji:
  • Katarzyna SUCHAŃSKA – Przewodnicząca
  • Michał BRAUN
  • Anna KIBORTT
  • Piotr KISIEL
  • Monika KOWALCZYK
  • Bożena SIECZKA
  • Marcin STĘPNIEWSKI
  • Kamil SUCHAŃSKI
  • Katarzyna ZAPAŁA
Kontakt:
 
Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 339
Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
24-11-2021
Data publikacji:
24-11-2021 08:25
Data aktualizacji:
27-12-2023 10:19
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top