Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce

Do zakresu działania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej należą sprawy:

1) pomocy społecznej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i podległe mu jednostki organizacyjne Miasta,
 
2) pieczy zastępczej, opieki socjalnej, medycznej i pomocy prawnej dla rodzin i samotnych osób sprawujących opiekę nad dziećmi,
 
3) promocji instytucji rodziny oraz instytucji służących prawidłowemu funkcjonowania dzieci w rodzinach,
 
4) pomocy osobom niepełnosprawnym,
 
5) przeciwdziałania patologiom społecznym,
 
6) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 
7) profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 
8) funkcjonowania placówek samorządowych sprawujących dzienną opiekę na dziećmi do lat 3 (żłobki itp.),
 
9) funkcjonowania aptek w Mieście,
 
10) ochrony konsumentów i współpracy z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta,
 
11) współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny oraz osób niepełnosprawnych.
 
Skład Komisji:
  • Marianna NOWORYCKA-GNIATKOWSKA – Przewodnicząca
  • Michał BRAUN
  • Zdzisław ŁAKOMIEC
  • Monika SŁONIEWSKA
  • Joanna WINIARSKA
Kontakt:
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 139
Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
24-11-2021
Data publikacji:
24-11-2021 08:42
Data aktualizacji:
27-12-2023 09:26
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top