Komisja Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Kielce

Do zakresu działania Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy:

1) rozwoju przestrzennego Miasta,

2) inicjowania działań planistycznych,

3) rewitalizacji i strategii Miasta,

4) współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie kształtowania polityki przestrzennej i wizerunku funkcjonalno-kompozycyjnego Miasta,

5) opiniowania opracowań z zakresu planowania przestrzennego,

6) gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta, w tym w zakresie placów targowych, targowisk i cmentarzy oraz lokalami użytkowymi,

7) pobudzania i wspierania przedsiębiorczości,

8) współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi.

Skład Komisji:

  • Zdzisław ŁAKOMIEC - Przewodniczący
  • Dariusz KISIEL
  • Monika KOWALCZYK
  • Katarzyna SUCHAŃSKA
  • Katarzyna ZAPAŁA

 Kontakt:

 Komisja Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Rady Miasta Kielce

Rynek 1, 25-303 Kielce

Telefon: 41 3676 339

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
24-11-2021
Data publikacji:
24-11-2021 08:43
Data aktualizacji:
27-12-2023 09:26
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top