Budownictwo komunalne i socjalne

Rolą gmin jest aktywna pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, a skierowana jest w szczególności do najbiedniejszych, poprzez zapewnienie lokalu nadającego się do zamieszkania. Można - w tym aspekcie - stwierdzić, że gmina pełni rolę "opiekuńczą" w stosunku do jej mieszkańców. Wyrazem tych działań jest zapewnienie schronienia osobom pozbawionym mieszkań, w tym bezdomnym. Gmina powinna posiadać w swoim zasobie przede wszystkim lokale socjalne, przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższych oraz na wykonanie wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego. W świetle znowelizowanej ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gmina powinna również posiadać zasób tymczasowych pomieszczeń. Ponadto obowiązkiem ustawowym gminy jest konieczność zapewnienia najemy lokalu zamiennego w sytuacji rozbiórki lub remontu budynku. Dla realizacji niniejszych zadań gmina wykorzystuje mieszkaniowy zasób gminy.
 W celu powiększenia mieszkaniowego zasobu gminy, Miasto w latach 2005-2020 zrealizowało następujące inwestycje:

  1. W sierpniu 2005 r. w wyniku przystosowania do celów mieszkalnych pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Skrajnej 76A, klucze od mieszkań socjalnych odebrało 8 rodzin.
  2. W grudniu 2005r. oddany został do użytkowania budynek socjalny przy ul. Jagiellońskiej 26, z 65 mieszkaniami.
  3. W styczniu 2006 r. 53 rodziny zamieszkały w nowowybudowanym budynku komunalnym przy ul. Jagiellońskiej 60A.
  4. W styczniu 2008 r. oddano do użytkowania 14 lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji strychów w budynkach komunalnych przy ul. Kochanowskiego 12 i 14.
  5. W sierpniu 2008 r. oddano do użytkowania 6 mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Górników Staszicowskich 20.
  6. W sierpniu 2009 r. został oddany do użytkowania komunalny budynek wielorodzinny położony przy ul. Piekoszowskiej 57. W budynku tym znajduje się 54 lokali mieszkalnych jedno i dwupokojowych.
  7. W 2010r. oddano do użytku:

      1) 29 lokali socjalnych położonych przy ul. Ściegiennego 270D, które powstały w wyniku adaptacji istniejącego budynku biurowego oraz jego rozbudowę o nowe lokale mieszkalne,

      2) 4 lokale socjalne powstałe w wyniku adaptacji budynku byłej biblioteki przy ul. Kruszelnickiego 64,

      3) 7 lokali socjalnych powstałych w wyniku budowy zespołu lokali mieszkalnych przy ul. Aleii Na Stadion 46.

  8.  W 2015r. oddano do użytkowania 20 lokali socjalnych w nowowybudowanych budynkach przy ul. Hutniczej 19 A,B,C oraz 8 lokali socjalnych przy ul. Tartacznej 11  A,B,C,D.

  9. W 2017r. oddano 19 lokali socjalnych przy ul. Tartacznej 8A i 8B.

10. W 2018r. oddano 12 lokali socjalnych przy ul. Tartacznej 3A , 3B, 4A, 4B.

11. W 2019 r. oddano 8 lokali przy ul. 1 Maja 236 A, B, C, D.

12. W 2020 r. oddano 14 lokali przy ul. 1 Maja  240   A, B, C, D, E, F, G, H.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Małgorzata Kwiecień
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
21-10-2021
Data publikacji:
21-10-2021 09:55
Data aktualizacji:
21-10-2021 09:55
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top