Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta -Artur Hajdorowicz

Lokalizacja: 25-303 Kielce, ul. Rynek 1   
Nr pokoju: 130
Telefon: 41 36 76 129  
Sekretariat: 41 36 76 130 
e-mail: artur.hajdorowicz@um.kielce.pl
Dni godziny pracy: poniedziałek –piątek 7.30-15.30

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta należy:

  1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce (zwanego dalej „Programem”) w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz weryfikacja i nadzór nad jego realizacją;
  2. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenie procesów rewitalizacji w zakresie właściwości gminy oraz ich monitorowanie,
  3. Koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce, jednostek organizacyjnych Miasta Kielce oraz wszystkich pozostałych interesariuszy rewitalizacji w zakresie realizacji Programu i procesów rewitalizacyjnych,
  4. Prowadzenie i wspieranie działań w zakresie uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych,
  5. Promocja podejmowanych działań rewitalizacyjnych.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Szczepan Skorupski - Sekretarz Miasta Kielce
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
03-11-2020
Data publikacji:
03-11-2020 11:49
Data aktualizacji:
03-12-2021 13:33
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top