Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce do Spraw Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej - Bartosz Piwowarski

Lokalizacja: ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

Telefon: 530 042 838

e-mail: bartosz.piwowarski@geonaura-kielce.pl

Dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.30-15.30

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce do Spraw Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej należy w szczególności:

 1. Opiniowanie dokumentów i opracowań związanych z kształtowaniem środowiska przyrodniczego Miasta Kielce.
 2. Współpraca z zespołem prowadzącym konsultacje społeczne przy tworzeniu nowych terenów zieleni.
 3. Prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji nowych obiektów terenów zieleni, modernizacji, rewaloryzacji już istniejących oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie.
 4. Inicjowanie działań skierowanych do mieszkańców i partnerów społecznych umożliwiających włączenie ich w kształtowanie zieleni miejskiej.
 5. Opiniowanie zakresów i harmonogramów prac na obszarach objętych formami ochrony przyrody.
 6. Udział w planowaniu rozwoju terenów zieleni miejskiej przy współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska.
 7. Udział w pracach zespołów opiniujących koncepcje i projekty w ramach inwestycji miejskich w zakresie zieleni, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.
 8. Współpraca przy inwentaryzacji zieleni i obszarów cennych przyrodniczo z instytucjami publicznymi i mieszkańcami.
 9. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zieleni zabytkowej lub zlokalizowanej w strefie konserwatorskiej.
 10. Współpraca z jednostkami budżetowymi Miasta Kielce oraz Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz utrzymania zieleni.
 11. Współpraca z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach w zakresie ochrony przyrody na terenie miasta.
 12. Współpraca z Lasami Państwowymi w zakresie terenów leśnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce, zarządzanych przez Nadleśnictwo Kielce.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-10-2021
Data publikacji:
04-10-2021 11:49
Data aktualizacji:
03-12-2021 13:32
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top