Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. Osób Niepełnosprawnych  Jerzy Pióro

Lokalizacja: Urząd Miasta Kielce ul. Młoda 28 (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest winda)

Numer pokoju: 4

Telefon: 41 36-76-845

e-mail: jerzy.pioro@um.kielce.pl

Dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.30-15.30

Do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kielce należy w szczególności:

  1. inicjowanie i koordynowanie opracowywania miejskich programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami,
  2. podejmowanie działań związanych z potrzebami i problemami osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności w zakresie dostępu do informacji, m.in. w zakresie ochrony praw i interesów,
  3. koordynowanie współpracy Urzędu Miasta Kielce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie tworzenia rozwiązań dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
  4. organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji poświęconych tematyce niepełnosprawności,
  5. interweniowanie w indywidualnych sprawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych,
  6. współpraca z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych, z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi reprezentującymi interesy osób z niepełnosprawnościami,
  7. przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce problemów środowisk osób niepełnosprawnych i propozycji ich rozwiązań.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-10-2021
Data publikacji:
04-10-2021 11:56
Data aktualizacji:
03-12-2021 13:32
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top