Odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie

Interesanci chcący rozpocząć procedurę związaną z uzyskaniem Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie (co najmniej 50 wspólnych lat) obsługiwani są w Sekretariacie USC pok. 34 w następujących godzinach:

Poniedziałek - piątek 7:45 - 15:00,

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zadania związane z nadawaniem odznaczeń wykonuje kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej. Odznaczenia nadaje się jeden raz obywatelom polskim. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie pożycie małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie medal oraz legitymację.

Wniosek o nadanie Medalu za długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub w lutym danego roku wnioski można przedstawiać począwszy od 1 listopada poprzedzającego roku. 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Mołas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Redaktor:
Anna Kuśmierczyk-Ślęzak
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
11-10-2021
Data publikacji:
12-10-2021 08:23
Data aktualizacji:
11-01-2024 12:23
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top