Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP

Wszystkie dokumenty dotyczące uznania wyroków zagranicznych muszą być przedstawione Kierownikowi USC w oryginale. Dokumenty te wraz z tłumaczeniami na język polski dokonanymi przez tłumaczy przysięgłych stanowią akta zbiorowe i nie podlegają zwrotowi.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Mołas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Redaktor:
Anna Kuśmierczyk-Ślęzak
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
11-10-2021
Data publikacji:
12-10-2021 08:26
Data aktualizacji:
11-01-2024 12:44
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top