Rejestracja noworodków

Przed sporządzeniem aktu urodzenia dla dzieci urodzonych spoza związku małżeńskiego można dokonać uznania ojcostwa w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Uznania ojcostwa można dokonać zarówno przed urodzeniem dziecka jak i po jego urodzeniu, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności.
Przy uznaniu dziecka potrzebne będą aktualne dowody osobiste lub paszporty rodziców dziecka.
Zgłoszenie drogą elektroniczną urodzenia dziecka nie zastępuje uznania ojcostwa. Uznania ojcostwa należy dokonać osobiście przed wybranym przez siebie Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Interesanci chcący dokonać uznania ojcostwa winni umówić się telefonicznie na spotkanie z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, nr tel. 41 36 76 034.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Mołas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Redaktor:
Anna Kuśmierczyk-Ślęzak
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
08-10-2021
Data publikacji:
11-10-2021 07:59
Data aktualizacji:
30-01-2023 14:44
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top