Postępowanie w trybie podstawowym - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą

Osoba odpowiedzialna za treść:
Szczepan Skorupski - Sekretarz Miasta Kielce
Redaktor:
Lidia Kałuża
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
01-08-2022
Data publikacji:
01-08-2022 11:59
Data aktualizacji:
31-08-2022 14:37
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top