do Spraw działań na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny

Lokalizacja: Urząd Miasta Kielce Rynek 1
Pokój: 103
Telefon: 511 976 374
email: katarzyna.zarzeczny@um.kielce.pl

Do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce ds. działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy w Urzędzie Miasta Kielce należy w szczególności:

  1. reprezentowanie Prezydenta Miasta Kielce w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
  2. organizowanie i koordynowanie działań dotyczących wsparcia oferowanego przez miasto Kielce obywatelom Ukrainy;
  3. współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, szkołami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami kościelnymi i związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, przedstawicielami biznesu itd. w zakresie pomocy uchodźcom ukraińskim;
  4. inicjowanie i koordynacja realizacji działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy, w tym organizowanie akcji informacyjnych, edukacyjnych i pomocowych;
  5. przygotowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Kielce oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Kielce propozycji inicjatyw mających na celu realizację pomocy Ukrainie, zwłaszcza w zakresie wsparcia udzielanego uchodźcom ukraińskim przebywającym w mieście i gminie Kielce;
  6. przedstawianie Prezydentowi propozycji szczegółowych rozwiązań w zakresie realizacji pomocy uchodźcom ukraińskim;
  7. przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce raportów z realizacji zadań Pełnomocnika.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Bogdan Wenta - Prezydent Miasta Kielce
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-03-2022
Data publikacji:
04-03-2022 11:57
Data aktualizacji:
12-01-2023 10:27
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top