Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Miasto Kielce

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Miasto Kielce, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Miasto realizuje zadania stosując środek poprawy efektywności  energetycznej poprzez:

  1. Kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce

Fakultatywnie Miasto Kielce realizuje zadania stosując środek poprawy efektywności energetycznej poprzez:

  1. Poprawę efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Kielce
  2. Budowę i modernizację sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej
  3. Wymianę pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek miejskich na niskoemisyjne
  4. Kompensację mocy biernej w obiektach oświatowych Gminy Kielce
  5. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na wybranych obiektach publicznych Gminy Kielce
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Marta Waniak-Pęczkowicz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
11-05-2022
Data publikacji:
11-05-2022 13:05
Data aktualizacji:
11-05-2022 13:22
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top