Csepel, XXI dzielnica Budapesztu, jest położony na wyspie Csepel opasanej Dunajem. Jej znaczenie określiła skoncentrowana wcześniej na tym terenie Centralna Metalurgia Czeplowska. Chociaż podczas zmiany ustroju fabryka została zlikwidowana, wiele mniejszych i większych, węgierskich i zagranicznych firm powstało i osiedliło się na jej miejsce.

Csepel jest terenem zamieszkanym przez blisko 90 tysięcy osób, który ma charakter częściowo dzielnicy domów z ogródkami, częściowo osiedla bloków. Na Cseplu funkcjonują liczne szkoły podstawowe, szkoły średnie, oraz instytucje oświatowo - kulturalne.

XXI dzielnica stolicy Węgier utrzymuje partnerskie kontakty z niemieckim miastem Neuenburg am Rhein, z fińskim miastem Juankowski, z Nagyszalonta i Vamosgalaflava w Rumuni. Wymiana odbywa się przede wszystkim w obszarze edukacji, kultury i sztuki.

Umowa o partnerstwie na podstawie Uchwały Nr XXXVII/734/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie nawiązania współpracy z Budapesztem Csepel (XXI dzielnica stolicy Węgier).