Winnica, miasto obwodowe na Ukrainie, nad rzeką Boh, na Wyżynie Wołyńsko-Podolskiej.

Duży ośrodek przemysłowy i kulturalno-naukowy zachodniej części kraju. Działają tu zakłady przemysłu spożywczego, włókienniczego, chemicznego, odzieżowego, drzewnego, maszynowego. Węzeł kolejowy. 3 szkoły wyższe.

Umowa o partnerstwie na podstawie Uchwały Nr XVII/282/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 października 2003 r. w sprawie nawiązania współpracy z miastem Winnica na Ukrainie.

Wymiana odbywa się przede wszystkim w obszarze edukacji, kultury i sztuki.