Orange, miasto w południowej Francji, na północ od Awinionu, w departamencie Vacluse. Starożytne Arausio. Za panowania cesarza Oktawiana Augusta (27 p.n.e.-14 n.e.) jedna z najbogatszych kolonii rzymskich. W średniowieczu należało do Burgundii, od XI w. samodzielne hrabstwo.

1530-1701 pod rządami dynastii Nassau, która od nazwy miasta zyskała przydomek orańskiej. 1713 zdobyte przez Ludwika XIV i wcielone do Delfinatu. Mocą zawartego w tym samym roku traktatu w Utrechcie ostatecznie wcielone do Francji. Orange jest miastem handlowym, ale główne wpływy pochodzą z turystyki.

Według danych na rok 2008 gminę zamieszkiwały 29 527 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 363 osoby/km² (wśród 963 gmin regionu Prowansja-Alpy-W. Lazurowe Orange plasuje się na 26. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 71.).

Umowa partnerska na podstawie Uchwały nr 213/92 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 stycznia 1992 r. w sprawie nawiązania współpracy z miastem Orange w Departamencie Vacluse we Francji.

 Wymiana odbywa się przede wszystkim w obszarze edukacji, kultury i sztuki.