Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

UWAGA:

Od dnia 1 stycznia 2019 roku w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku ma zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy postępowanie administracyjne było wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 roku, a wnioskodawcy, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę złożyli do dnia 31 marca 2019 roku oświadczenie o prowadzeniu dalszego postępowania na podstawie przepisów tej ustawy.  

W pozostałych przypadkach stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 2040) - SZCZEGÓŁY

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Grażyna Najgeburska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
14-10-2021
Data publikacji:
15-10-2021 07:53
Data aktualizacji:
15-10-2021 07:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top