Plan Gospodarki Niskoemisyjnejna lata 2015-2023

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki  rozwoju  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Miasta  Kielce  na  lata  2015-2023  w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich obszarach jak: transport publiczny i  prywatny,  budownictwo  i  mieszkalnictwo,  gospodarka  przestrzenna, energetyka i  oświetlenie,  gospodarka  odpadami,  gospodarka  wodno-ściekowa  oraz informacja i edukacja.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
14-12-2021
Data publikacji:
14-12-2021 13:15
Data aktualizacji:
14-11-2022 08:49
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top