Strategia rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce

17 września 2020 r. została podjęta przez Radę Miasta Kielce Uchwała XXXIII/632/2020 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie miasta Kielce (z uwzględnieniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego)”. Celem dokumentu jest określenie planu oraz możliwości realizacji zadań i inwestycji z zakresu elektromobilności, jakie zostaną podjęte, w celu zahamowania negatywnego wpływ transportu na środowisko.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Bruzda
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
11-01-2022
Data publikacji:
11-01-2022 12:44
Data aktualizacji:
11-01-2022 12:44
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top