Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce

Celem opracowania przedmiotowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (zwanego dalej PONE) jest dostosowanie zapisów Programu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnych dokumentów strategicznych. W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę NR XXII/291/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. Zgodnie z zapisami tego programu wsparcie finansowe, np. w postaci dotacji celowej dla mieszkańców i jednostek wpisanych w lokalne regulaminy dofinansowania powinno być udzielane zgodnie z przyjętymi wytycznymi i ustalonymi priorytetami działań, które mogą być ustalone np. w PONE. 

 

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Bruzda
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
11-01-2022
Data publikacji:
11-01-2022 12:47
Data aktualizacji:
11-01-2022 12:47
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top