Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

1. Miejsce załatwienia sprawy 

Wydział Urbanistyki i Architektury

Biuro Mieszkalnictwa

ul. Strycharska 6
pokój 2, tel.  41 36 76 613

2.Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu potwierdzony przez administrację budynku.
2. Umowa najmu dotychczasowego najemcy (kserokopia i oryginał do wglądu).
3. Akt zgonu w przypadku śmierci dotychczasowego najemcy (kserokopia i oryginał do wglądu).
  • W przypadku śmierci najemcy lokalu wynajmowanego na podstawie umowy najmu socjalnego oraz w przypadku ubiegania się o przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy przez wnuki, zięciów, synowe, rodzeństwo, osoby małoletnie przyjęte na podstawie orzeczenia sądu na wychowanie, oraz osoby pozostające faktycznie we współżyciu z najemcą:

  • - deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego (za trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku) – 
      załącznik nr 1,
  • - oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 2,
  • - oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu – załącznik nr 3,

  3.Termin załatwienia sprawy

     30 dni.

  4.Opłaty
   

     Brak


  5.Tryb odwoławczy

     Brak

  6. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
  • Uchwała Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce;
  • Obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego.
  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  Redaktor:
  Małgorzata Kwiecień
  Osoba publikująca:
  Kazimierz Bielny
  Data utworzenia:
  04-11-2021
  Data publikacji:
  04-11-2021 13:37
  Data aktualizacji:
  16-02-2022 08:59
  UWAGA
  Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
  Go to top