Spłata długu hipotecznego z tytułu wykonanych przez Miasto Kielce remontów

Miejsce załatwienia sprawy 

Wydział Urbanistyki i Architektury

Biuro Mieszkalnictwa

ul. Strycharska 6
pokój 2, tel.  41 36 76 613,  41 36 76 564


Wymagane dokumenty
  1. Wniosek właściciela nieruchomości.
  2. Wyciąg z działu IV Księgi wieczystej.

Sposób realizacji

Wydanie w terminie do siedmiu dni zaświadczenia potwierdzającego spłatę zadłużenia z tytułu wykonanych przez Gminę remontów kapitalnych.
Zaświadczenie może być przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odebrane osobiście przez właściciela lub jego pełnomocnika.

Opłaty

Opłata 17 zł  za wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę zadłużenia hipotecznego.

Podstawa prawna

art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 z późniejszymi zmianami ).

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-11-2021
Data publikacji:
04-11-2021 13:34
Data aktualizacji:
16-12-2021 10:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top