Zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu/pomieszczenia tymczasowego na kolejny okres

1. Miejsce załatwienia sprawy

    Wydział Urbanistyki i Architektury

    Biuro Mieszkalnictwa

    ul. Strycharska 6, 25-659  Kielce

    pok. 3

    tel.: 41-36-76-513

2. Wymagane dokumenty

    1. Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego zajmowanego lokalu/pomieszczenia tymczasowego na kolejny okres, potwierdzony przez administrację budynku.

    2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku – załącznik nr 1.

    3. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 2.

    4. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu – załącznik nr 3.

    W przypadku zadłużenia czynszowego ugoda zawarta z zarządcą nieruchomości   w sprawie spłaty zadłużenia (kserokopia i oryginał do wglądu). 

3. Opłaty

    Brak

4. Termin załatwienia sprawy

    30 dni

5. Tryb odwoławczy

    Brak

6. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
  • Uchwała Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce;
  • Obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego.

  

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Małgorzata Kwiecień
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
04-11-2021
Data publikacji:
08-11-2021 08:15
Data aktualizacji:
16-02-2022 09:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top