Zamiana mieszkań

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Urbanistyki i Architektury

Biuro Mieszkalnictwa

Lokalizacja/Nr pokoju: ul. Strycharska 6, pokój 15

Telefon – 41 36 76 515

Godziny przyjęć – 7.30 – 15.30

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zamianę mieszkania potwierdzony przez administrację budynku.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu – umowa najmu, decyzja administracyjna (kserokopia i oryginał do wglądu).

3. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego (za trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku) – załącznik nr 1.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 2.

5. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego/domu – załącznik nr 3.

6. Oświadczenie – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) – załącznik nr 4.

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce;

Obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Małgorzata Kwiecień
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
04-11-2021
Data publikacji:
04-11-2021 13:35
Data aktualizacji:
16-02-2022 09:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top