Zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed 11 listopada 1994 r. przez najemcę mieszkania wchodzacego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • Zarządzenie Nr 294/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 • Obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego.
 1. Miejsce załatwienia sprawy
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
 • Biuro Mieszkalnictwa
 • Lokalizacja/Nr pokoju
  25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 16
 • Telefon – 41 36 76 514
 1. Wymagane dokumenty
 • Wniosek o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed 11 listopada 1994 r. przez najemcę mieszkania wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierająca potwierdzenie wpłaconej kaucji (kserokopia i oryginał do wglądu).
 • Akt notarialny umowy sprzedaży lokalu, lub protokół zdawczy lokalu (kserokopia i oryginał do wglądu).
 • Akt zgonu w przypadku śmierci jednego z najemców (kserokopia i oryginał do wglądu).
 • Postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku w przypadku śmierci najemcy/najemców którzy kaucję wpłacali (kserokopia i oryginał do wglądu).
 1. Opłaty

         Brak

 1. Termin załatwienia sprawy
 • Dla wniosków złożonych do 15 lutego danego roku – 60 dni
 • Dla wniosków złożonych po 15 lutego – 30 dni
 1. Tryb odwoławczy

        Brak

    7. Załączniki

       Wniosek o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed 11 listopada 1994 r. przez  najemcę mieszkania wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-11-2021
Data publikacji:
08-11-2021 08:10
Data aktualizacji:
16-12-2021 10:06
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top