Rejestracja dziennika budowy

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Interesanta, Parter – hol (od strony Rynku), tel. 41 36 76 009, 25-303 Kielce Rynek 1

Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej

Sekretariat p. 130, tel. 41 36 76 130, 25-303 Kielce Rynek 1

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokój 122, 132, 133, 134, 136, 138,

tel. 41 36 76 122, 41 36 76 132, 41 36 76 133, 41 36 76 380,  41 36 76 136, 41 36 76 138

25-303 Kielce Rynek 1

Wymagane dokumenty

1.Dziennik budowy (rozbiórki).
2.Ostateczna/Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę ( lub rozbiórkę ).

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy:

Do pobrania - AAB_wniosek.rtf, AAB_wniosek.pdf

Sposób realizacji

Zamieszczenie numeru, daty wydania oraz liczby stron dziennika, imienia i nazwiska inwestora, rodzaju i adresu budowy, numeru i daty wydania pozwolenia na budowę.

Opłaty skarbowe

Brak

Podstawa prawna

1.Art. 45 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.

Termin załatwienia sprawy

3 dni

 

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
27-12-2021
Data publikacji:
27-12-2021 13:45
Data aktualizacji:
05-07-2022 10:34
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top