Wydawanie wypisów i wyrysów z nieobowiazujacych (starych) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kielce
Biuro Obsługi Interesanta
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
lub
Wydział Urbanistyki i Architektury
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
p.130, tel. 41 36 76 130

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/wypisu z wyrysem z nieobowiazujacych (starych) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Sposób realizacji
Wydanie wypisu/wyrysu/wypisu z nieobowiazujacych (starych) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/wypisu z wyrysem zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej podlega opłacie skarbowej w kwocie:

Opłaty skarbowe:
1) od wypisu:
a) do 5 stron – 30,00 zł.
b) powyżej 5 stron – 50,00 zł.
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 -20,00 zł.
b) nie więcej niż -200,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat we wpłatomatach umieszczonych w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1 lub przelewem  na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski S.A.
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 - dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-10-2021
Data publikacji:
27-10-2021 14:30
Data aktualizacji:
20-01-2022 10:51
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top