Wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń informujących czy nieruchomość gruntowa jest / nie jest przeznaczona pod zabudowę zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kielce
Biuro Obsługi Interesanta
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
lub
Wydział Urbanistyki i Architektury
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
p.130, tel. 41 36 76 130

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Sposób realizacji
Zaświadczenie w formie pisemnej

Opłaty skarbowe
na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – za wydanie zaświadczenia 17 zł,
Opłatę skarbową można uiścić gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat we wpłatomatach umieszczonych w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1  bądź przelewem - na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski S.A.
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 - dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz
Redaktor:
Sylwia Tomaszewska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-10-2021
Data publikacji:
28-10-2021 07:45
Data aktualizacji:
20-01-2022 10:52
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top