Wydawanie wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Rynek 1, 25-303 Kielce tel. (41) 36 76 130
Druki wniosków do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta – Rynek 1 lub
Wydziale Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty
1) wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce
2) fragment mapy ewidencyjnej lub sytuacyjno – wysokościowej z zaznaczeniem przedmiotowego terenu

Sposób realizacji
Wypis i wyrys – kopia fragmentu tekstu, rysunku studium

Opłaty skarbowe
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium:
1) od wypisu:
a) do 5 stron – 30,00 zł.
b) powyżej 5 stron – 50,00 zł.
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 -20,00 zł.
b) nie więcej niż -200,00 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Kielce  Rynek 1,  bądź przelewem - na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski S.A.
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 - dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Moskal
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
21-10-2021
Data publikacji:
21-10-2021 10:56
Data aktualizacji:
20-01-2022 10:52
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top