Wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kielce
Biuro Obsługi Interesanta
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
lub
Wydział Urbanistyki i Architektury
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
p.130, tel. 41 36 76 130

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposób realizacji
Wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłata skarbowa
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej podlega opłacie skarbowej w kwocie 17zł.
Opłatę skarbową można uiścić gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat we wpłatomatach umieszczonych w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1 lub przelewem  na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski S.A.
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 - dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.


Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Moskal
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-10-2021
Data publikacji:
27-10-2021 14:15
Data aktualizacji:
22-09-2023 14:44
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top