Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kielce
Biuro Obsługi Interesanta
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
lub
Wydział Urbanistyki i Architektury
25- 303 Kielce, ul. Rynek 1
p.130, tel. 41 36 76 130

Wymagane dokumenty
Należy złożyć pismo określające wnioskowane przeznaczenie terenu (działki) wraz z aktualnymi adresami właścicieli.

Sposób realizacji
Wniosek zostaje zarejestrowany w ewidencji wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Zmiana planu następuje poprzez podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Moskal
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
21-10-2021
Data publikacji:
21-10-2021 11:06
Data aktualizacji:
28-10-2021 07:41
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top