Uchwała Nr LX/1188/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Zgłoś lub uzyskaj pozwolenie na budowę na swoją reklamę

Zgłoszenie:
Podstawa prawna: Art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. c w związku z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) - wniosek zgłoszenia w załączeniu (Formularz PB-2)

Pozwolenie na budowę:
Podstawa prawna: Art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) - wniosek o pozwolenie na budowę w załączeniu (Formularz PB-1)

 

W razie pytań w sprawie obowiązywania uchwały krajobrazowej prosimy o kontakt:

- pisemnie na adres Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, Rynek 1 25-303 Kielce,

- mailowo na adres magdalena.szwarc@um.kielce.pl, 

- telefonicznie 41 36 76 130

 

Naruszenia przepisów uchwały krajobrazowej należy zgłaszać do Wydziału Urbanistyki i Architektury pisemnie lub mailowo na adresy wskazane powyżej.

 rysunek UK.jpg

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
01-08-2022
Data publikacji:
01-08-2022 10:35
Data aktualizacji:
02-08-2022 07:51
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top